O projektu

 

 

Realizátor

Stření průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

 

Partneři

Střední průmyslová škola Zlín

SPS Zlín

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

SPSS VM

 

Cílová skupina

 

Cílovou skupinu představují všichni žáci maturitních a učebních oborů odborných předmětů SPŠOA Uherský Brod, partnerských škol a žáci jiných středních škol Zlínského kraje. Další cílovou skupinu představují pedagogové uvedených škol.

 

Aktivity

 

- Příprava: Materiální zabezpečení, tvorba realizačního týmu

- Tvorba: Tvorba 3D SW encyklopedií

 

Další aktivity jsou následující:

Výuka – zavedení interaktivních 3D encyklopedií do výuky odborných předmětů a jejich pilotní ověřování na žácích zapojených škole

Evaluace – ověření kvality inovované výuky (evaluační hodnocení)

Úprava – úprava 3D SW encyklopedií s ohledem na výsledky evaluačního hodnocení